GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Giải pháp eBOSS là sự kết hợp hài hòa giữa những tính năng và quy trình ưu việt của các hệ thống ERP hàng đầu thế giới với những điều kiện thực tế của các doanh nghiệp nội địa. Triển khai giải pháp eBOSS, doanh nghiệp sẽ nhận được cùng một lúc nhiều ích lợi:
👉 Quy trình nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế được hiệu chỉnh phù hợp với thông lệ tại Việt Nam.
👉 Phần mềm ứng dụng với các tính năng ưu việt được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, vững chắc.
👉 Thời gian triển khai nhanh, chi phí triển khai hợp lý và có thể chia nhỏ thành nhiều giai đoạn.
👉 Dịch vụ hỗ trợ kịp thời, chu đáo.

Bên cạnh những phân hệ tiêu chuẩn chung, giải pháp ERP cho ngành nông nghiệp còn bổ sung những chức năng, nghiệp vụ đặc thù của ngành như:

HÀNG KÝ GỬI / TƯƠNG LAI

👉 Quản lý hợp đồng hàng gửi / hàng tương lai, hàng đã trả.
👉 Quản lý chi tiết tiền ứng, trả lại tiền ứng.
👉 Quản lý số lượng hàng gửi đã đưa vào sản xuất.
👉 Quản lý thông tin chốt (fix) giá.
👉 Theo dõi tiền lãi của tiền ứng.
👉 Quản lý thông báo chặn lỗ.

QUẢN LÝ / CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH

👉 Quản lý hợp đồng tín dụng / lãi suất / khế ước vay.
👉 Quản lý Hợp đồng mua / bán ngoại tệ / tiền gửi.
👉 Lập hồ sơ nhờ thu / chiết khấu cho các Invoice bán hàng xuất khẩu.
👉 Kế hoạch thu tiền / Hướng dẫn dòng tiền về.
👉 Lập và phê duyệt các Đề nghị tạm ứng – thanh toán / Quyết toán tạm ứng.
👉 Cân đối thu – chi.

SÀN GIAO DỊCH / HEDGING

👉 Kinh doanh trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế / chốt giá.
👉 Các nghiệp vụ hedging.
👉 Lập, quản lý Hợp đồng bán hàng xuất khẩu / ủy thác / chuyển khẩu / ngoại quan / spot / afloat.
👉 Lập, quản lý bộ chứng từ hàng xuất.
👉 Xác định lãi / lỗ hợp đồng.

Khách hàng tiêu biểu của ngành nông sản