Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp (eBOSS) là một phần mềm tích hợp nhiều phân hệ để hoạch định và quản lý tất cả các nguồn lực và hoạt động của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *