Do đặc thù ngành nông sản đặc biệt là cà phê, hạt tiêu khi vào mùa vụ thay vì người bán (người nông dân / đại lý …) bán hàng trực tiếp cho các công ty / nhà máy thu mua để chế biến thì họ chỉ gửi hàng và chờ đến thời điểm được giá tốt mới chốt (fix) giá, trong thời gian chờ chốt giá thì người gửi hàng được ứng tiền trước, được sang nhượng lô hàng đã gửi. Đối với khoản ứng trước được quản lý theo từng lô / hợp đồng ký gửi, được tính lãi cho đến khi được chốt giá, phần tiền lãi có thể được tính vào giá mua hoặc không. Tại một thời điểm, người gửi có thể có nhiều lô hàng / hợp đồng ký gửi và được chốt giá một phần hoặc toàn bộ lô hàng / hợp đồng ký gửi. Để giúp các đơn vị thu mua / nhận ký gửi quản lý chính xác, nhanh chóng và hiệu quả nhất chúng tôi đã xây dựng thành công giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP – eBOSS cho ngành nông sản bên cạnh những phân hệ tiêu chuẩn chung, còn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.

Quản lý hợp đồng hàng ký gửi / hàng tương lai. Hợp đồng hàng ký gửi / hàng tương lai được quản lý chi tiết theo từng xe / lô hàng với đầy đủ thông tin số lượng, chất lượng cụ thể. Các thông tin chi tiết về số lượng hàng đã gửi, đã trả lại, đã sang nhượng, đã ứng trước, không ứng trước, đã chốt giá, chưa chốt giá, mượn sản xuất, số lượng còn lại được theo dõi và báo báo tức thời.

Quản lý chi tiết tiền ứng, trả lại tiền ứng. Đối với những lô hàng / hợp đồng ký gửi có ứng tiền trước hệ thống quản lý chi tiết từng lần ứng tiền, số tiền, lãi suất cho từng lô hàng / hợp đồng. Khi chốt giá hoặc thanh toán tiền lãi hệ thống tự động tính tiền lãi để thanh toán hoặc tính vào giá mua hàng. Đồng thời phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan.

Quản lý số lượng hàng gửi đã đưa vào sản xuất. Do đặc thù ngành, hàng ký gửi có thể được mượn đưa vào sản xuất. Hệ thống có thể quản lý số lượng đã mượn, đơn giá tạm để sản xuất và tính giá thành. Đến khi chốt giá sẽ tự động cập nhật giá và xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan.

Quản lý thông tin chốt (fix) giá. Một lô hàng / hợp đồng ký gửi có thể chốt giá nhiều lần, khi tạo phiếu chốt giá hệ thống tự động liên kết chứng từ nhập kho và tính lãi để phát sinh, xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đồng thời chuyển thành hợp đồng mua hàng.

Quản lý thông báo chặn lỗ. Đối với hợp đồng mua hàng tương lai ngoài các nghiệp vụ như hợp đồng ký gửi hệ thống còn quản lý, theo dõi và ra thông báo chặn lỗ gửi cho nhà cung cấp.

Nếu có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về giải pháp quản lý hàng ký gửi / hàng tương lai trên hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP – eBOSS, vui lòng liên hệ FISOFT theo thông tin sau:

Nguyễn Văn Thái Nguyên

Điện thoại | Zalo: 0903 002 710

Email: nguyennv@fisoft.com.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *