Bí quyết thành công của “Vua hồ tiêu”

Phan Minh Thông làm chủ công ty xuất khẩu hồ tiêu khi mới 26 tuổi, lúc đó đã có không ít người đánh cược: “Chậm nhất trong ba năm, Phúc Sinh sẽ bỏ cuộc chơi”. Thế nhưng… Thế nhưng 14 năm qua, từ một công ty “bé hạt tiêu” chỉ có 3 người, số vốn […]

ERP-eBOSS__Quản lý hàng ký gửi / hàng tương lai

Do đặc thù ngành nông sản đặc biệt là cà phê, hạt tiêu khi vào mùa vụ thay vì người bán (người nông dân / đại lý …) bán hàng trực tiếp cho các công ty / nhà máy thu mua để chế biến thì họ chỉ gửi hàng và chờ đến thời điểm được […]

ERP là gì? Hệ thống ERP – eBOSS

1. ERP là gì? Ý nghĩa của 3 từ ERP: R: Resource (Tài nguyên). Trong kinh tế, resource là nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ). Tuy nhiên, trong ERP, resource có nghĩa là tài nguyên. Trong CNTT, tài nguyên là bất kỳ phần mềm, phần cứng hay dữ liệu thuộc hệ thống mà có […]